గర్భవతి తోడికోడళ్లు 2| Garbhavathi Thodi kodallu 2 | Telugu stories| Stories in Telugu |

Myna Stories

591K दृश्य1 200


  Thodi Kodallu తోడి కోడళ్ళు 1
  www.youtube.com/watch?v=IKVv8...
  తోడి కోడళ్ళు 2
  www.youtube.com/watch?v=_LSZ8...
  తోడి కోడళ్ళు 3
  www.youtube.com/watch?v=2oyT2...
  తోడి కోడళ్ళు 4
  www.youtube.com/watch?v=SQCIO...
  తోడి కోడళ్ళు 5
  www.youtube.com/watch?v=lMtX_...

  6 दिन पहले

  टिप्पणियाँ

  1. K.Bindusri

   Waiting for next part

  2. MSD

   Hrithik Roshan Telugu dubbed movie balam inhomes.info/level/ybdhpsqRfMnTvIQ/v-iy

  3. Uma Nalla

   Next part thondharga petandi

  4. BLUE STARS

   Superb video 👌👌

  5. Mahesh Naidu Parikidona

   Edi enduku vachindi raa trending lokii 🤣🤣🤣

  6. Akshitha Sai

   Surper

  7. Sachin Tillu

   uuytrrewqasxx yu g hii if too

   1. Sachin Tillu

    ❤️ you hbvxxww week vP so all to all😂😀😎 you 😭❤️🔥🎉👍👍

  8. Harikrishna

   Good video.and animation

  9. M Naresh

   Next part

  10. KARRA HANISH

   Waiting for next part of this story

  11. sreejan arts sreejan arts ATOZ sreejan arts vlog

   ఇది మంచి కథ గూడీస్ నాగమ్మ దేవి

  12. anusha g

   Next part you want to send from TV and phone and naptop

  13. suresh vuyyuru

   👌 ok

  14. Putta Shanthi

   😍😁😄😘🤗🥰

  15. JYOTHI SRIRAMOJU

   Super machi

   1. JYOTHI SRIRAMOJU

    Thopu

  16. PAVAN KALYAN

   inhomes.info/level/0bV_jbqchse-x5A/v-iy🔥🔥👌🏽👌🏽

  17. Gow D

   1:00 is that automatic car?? Nice story

  18. anusha gouds

   Next episod kosam vaiting kam fastga pettamdi

  19. K Sahithi

   Excellent ❤️💖❤️

  20. Chalapthi Chapapthi

   Please next episode twara pattandi

  21. Jinka Masthan

   Super

  22. Pulaya Pulaya

   Story isVery nice please keep the next episode fastly

  23. Sirigai Raju

   Super

  24. srinivasrao suddapalli

   Wen part 3 wating

  25. Padala Srinivas

   3 part pettandi

  26. Hungama Telugu

   inhomes.info/level/2pmqgqSmb7aeqms/v-iy shinchan without lines in telugu shinchan going to party

  27. Vijay Varma

   Story baavundi next episode pettandi please

  28. Gouthami Yekula

   Wow

  29. Nani GAMING FF

   🙏🙏👍👍👌👌😰😰😭😭

  30. M. Srinivasulu Mandha

   Good story

  31. Dudekula baji Sidekicks baji

   Hi

  32. Akhil A L S

   very nice story I love it waiting for next story

  33. Sankari Kasrola

   😱😱😱😱😭😭😭😱😱😱😱

  34. Deepak Studies

   ok

  35. Deepak Studies

   Bagundi

  36. Deepak Studies

   super bro next part

  37. Deepak Studies

   Super bro

  38. Venky

   Super

  39. Rajarao Batsala

   Supper

  40. Madhavi Gundavarapu

   Next part please

  41. Gompa Lashmi

   Super,story

  42. Nandini s nandini

   Next part

  43. Ram Prasad

   Super 😍

  44. Polavena Srikanth

   Ayooo already chusi na story half nduku pettunaru OMG

  45. Vijaya Vijaya

   Bad

  46. Deva Reddy

   Super👍

  47. Chiranth Reddyk

   u0

  48. Sravani Vasarla

   Please iam waiting 3eposide

  49. R yadagiri

   Waiting for next part 👌👌👍😊

  50. Mani rathnam Munganda

   Nice story

  51. sainat Reddy

   🤩🤩🤩🤩😁😁😁😁😁😁😄😄😄😄😄😄😄😄😄😀😀😀😀😀😀😋😋😋😋🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰😗😗🥰🥰🥰🥰

  52. Vijau Kumar 143

   Fast ga upload chey aunty...😔🚶

  53. sainat Reddy

   Iovo

  54. NARESH ENNARAPU

   I like this story next episode Ni thodaraga pettandi please

  55. Ramavath Sonia

   Super bagundhi

  56. Sanala Bramhaiah achari

   Super

  57. Vinoda Chakali

   Super

  58. Gopi Dara

   Meru next episode pettandi

  59. Ramamurthy Yagavakota

   Please

  60. Ramamurthy Yagavakota

   Keep next episode

  61. Gajjala Nikhitha

   Super stories

  62. Gajjala Nikhitha

   Thodi kodallu next part pettandi pls

  63. Venapally Sujeevanrao

   Super story next episode pettandi pls

  64. Swarupa Nimmakanti

   So nice story 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

  65. Jareena Jareena

   Superb

  66. Bhukya Susheela

   Gprbhavathi kodalu 3releas cheyandi

  67. Van Kadavakollu

   Super

  68. Sai ammu

   Super stories

  69. Mandla Aruna

   Chala bagundi story waiting next part 👌👌

  70. laxman lux

   Nice

  71. Sirisha Maganti

   Next episode undha

  72. Susanna rani Kanuga

   Waiting for next part😔😔😔😔😔😔😔

  73. Kalluri Jayasree

   Super andi

  74. rajini baddam25

   Story superb ga undi👍next episode kuda fast ga pettandi🙏

  75. Venky venky

   Waiting for next episode

  76. Senkar Senkar

   Hi akka good morning how are you lam waiting next episode

  77. Sirisha Paradesi

   Super 😍😍😍😍😍

   1. T. Ananthamma T. Ananthamma

    Hhai

  78. Shiva Sankati

   3 part kuda chayadi please🙏

  79. Charan Pg

   Rosea you so bad girl

  80. Charan Pg

   Pappam janaki

  81. sandeep dada

   👍👍👍👍👍

  82. R Srinivas

   Add part 3 fairly story is nice

  83. Hungama Telugu

   Shinchan without lines in telugu inhomes.info/download/5QbNnzrkwib6u3i5EAvgIA.html

  84. Talapula Balakrishna

   super gaaa undandi story... Ilantivi stories chala pettandi please.... so waiting for your next part 3 pettandi please,😊😊☺☺👍👍👌👌👌😢

  85. Sri Sai

   Waiting for Next Episode 👌👌👌👌👌👌👌

  86. Sri Sai

   Super 👌

  87. Archana Koleti

   Nice story but release thodikodalu part 12

  88. Brammi Kamari

   Congress myna stories 90.7k subscribers

  89. Brammi Kamari

   I want part 2 wait for part 2 please fast ga petadi next part

  90. Bharathi Devi

   Story bagundhi next episode plsss

  91. Pamarthi Lakshmi

   thodi kodallu part 12 release

   1. Pamarthi Lakshmi

    Please chappu andi Ande

  92. Bapu Regula

   Super story 👍👍

   1. Madhu Vemunuri

    Ya brooo

  93. songa anitha

   Please next episode twaraga pi ettandi

  94. Sandeep Reddy

   Super video ♥️♥️♥️♥️

  95. keerthana and triguna

   We are waiting for next episode

  96. Gopika Devi

   Waiting for the next episode

   1. niharmuttineni

    O

  97. Praveen Silvers

   Super story

  98. cutie chikky 🥰

   Super

  99. Mutyam Surya Rao

   Please upload next episode